bokee.net

中学教师博客

正文 更多文章

至宝经

 
                               至宝经
 
                                                         —— 相地三十句诀
 
旧题宋胡矮仙撰。作者真名不传。全书三十章,实是三十句,抄录如下:
名标至宝,价值千金。
正折有方,强弱之情须辨。
葬口有法,明暗之体当分。
首观四应,证佐内别真情。
次辨十字,送来中分出煞。
水抱尖圆,定两边之明暗。
棺挨左右,借二气之吸嘘。
其有不分强弱,正官拂顶,为一路同行。
或只取于厚薄,出生挨死,折三叉两片。
双脉求短小股,须分葬口三叉。
单脉论化生头,仍看鸡迹两片。
贴脊有聚气,死肉入彼毡檐。
窝钳分散气,生机待其蓄注。
平洋高低放送,定有合水分金。
左右顺逆生来,此是随龙出脉。
斜倚对交会,向坐逼玄武,为横圹转柴。
曲脉按动处,尖圆差入路,则斧头翻斗。
独阴无合襟,不葬孤阳,无送水难扦。
下合上分,自是阴阳交济。
有分无合,谁识雌雄失经。
露而不隐,应一合以乘胎。`
潜而弗彰,实二交而受息。
阴脉到三又,性急不接斗以何妨。
阳脉隔三尺,气慢不来入而无害。
蛮肤认嘏须单股横阴微茫。
硬面出柑脱朗梳直流登对。
水穴自论正仄聚檐,必有人中立表,最要端详下面可无出匝。
大约浅深,交水为度。
斜正顺逆,象脉而裁。
两边绳路要完齐,数句真机宜秘密。勉尔宝之,非人勿示。
此三十句真诀,本意要为其作注,由于一些涉及师传口授,故暂且作罢,待以后再说。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分享到:

上一篇:何知章(摇鞭断宅)

下一篇:积德的含义

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码